1984 GROUP
Presenteert het gedecentraliseerde P2P-ecosysteem Utopia
Ons manifest

Over ons

Wij zijn een groep mensen met een passie voor netwerktechnologie die niet langer aan de zijlijn kunnen blijven staan om te kijken naar wat er in de huidige wereld gebeurt en te zien hoe de fundamentele waarden van vrijheid in onze samenleving worden uitgehold. Wij hebben besloten om actief te worden! Wij zijn de 1984 Group.

Onze kernwaarden

Onze belangrijkste waarden zijn de bescherming van alle mensenrechten met betrekking tot de privacy van communicatie en de vrijheid van zelfexpressie. Door middel van dit manifest willen wij deze waarden voor de mensheid behouden door hiervoor een sterke basis te leggen in de hoogtechnologische samenleving van de toekomst. Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van een zelfregulerende samenleving die zowel humanisme als vrijheid omvat.

Hoe het allemaal begon?

In de snelle wereld met veel verschillende informatietechnologieën waarin we tegenwoordig leven is betrouwbare communicatie een van de belangrijkste zaken in het leven geworden. Dit is allemaal echt begonnen toen de eerste gegevens via het ARPANet werden verzonden en de eerste gegevensverbinding tot stand werd gebracht. Daarmee zijn we een nieuwe dimensie binnengegaan: het informatie-universum. Vanaf dat moment hebben communicatiekanalen een stevige greep op onze planeet en deze technologieën hebben ons inmiddels de mogelijkheid gegeven om enorme hoeveelheden gegevens in een oogwenk over te dragen.

Verbonden mensen

Netwerken hebben ons het meest cruciale onderdeel geboden: vrijheid. Plotseling kreeg iedereen de mogelijkheid om op internet over elk onderwerp zijn of haar mening te geven. Eenvoudige toegang tot informatie maakte het bijna onmogelijk om nieuws voor het grote publiek verborgen te houden. Censuur bestond bijna niet meer en veel diensten zoals e-mail begonnen populairder te worden. Het gemak waarmee we informatie konden delen, creëerde echter een illusie van privacy en anonimiteit. We kregen de illusie dat de inhoud van een e-mail net als de inhoud van een brief vertrouwelijk zou blijven en niet door een onbetrouwbare postbode zou worden gelezen. We zijn eenvoudigweg vergeten dat al onze activiteiten kunnen worden gevolgd en onze gegevens door overheden en particuliere bedrijven voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, en helaas is dat precies wat er is gebeurd.

Aanval op internet

De overheden van bijna alle ontwikkelde landen voeren een onzichtbare oorlog met hun grootste vijand: de vrije samenleving. Alle berichten en uitspraken over vrijheid, democratie en de fundamentele principes waarop onze wereld is gebouwd, zijn slechts een campagne om vrije mensen af te leiden, te misleiden, te bedriegen en te controleren. Onder de noemer van vrijheid en democratie is een ideale politiestaat gevormd waar het leven van elk individu volledig gestandaardiseerd en bekend moet zijn. Democratie in haar oorspronkelijke betekenis - de 'heerschappij van het volk' - is de zoveelste illusie. Door de massamedia te controleren en sociale media te manipuleren, zijn overheden en particuliere bedrijven in staat om gewenste trends te creëren en deze onder het grote publiek te verspreiden. Het afwijken van deze trends wordt als onaanvaardbaar beschouwd en vanaf het allereerste begin door de overheid onderdrukt.

Niemand kan het internet controleren

De overheden realiseerden zich de mate van vrijheid die netwerken aan groepen en individuen kunnen bieden. Daarom hebben ze besloten om alle veelbelovende ontwikkelingen op dit specifieke gebied die zich in de moderne wereld in toenemende mate begonnen te ontwikkelen aan banden te leggen en te vernietigen. In samenwerking met de grootste IT-bedrijven ter wereld hebben overheden het doel om informatie over de hele wereld volledig te beheersen. Om hun doelen te bereiken, zijn overheden bereid geweest om alle onwettige en onethische stappen te zetten die nodig zijn om alle gegevens te onderscheppen en te analyseren die via een netwerk worden verzonden. Overheden hebben alle mogelijke methoden gebruikt. Zo zijn er hardware-patches op netwerkapparaten geïnstalleerd, IT-bedrijven zijn gedwongen tot illegale samenwerking, er zijn wetten gemaakt die toezicht legaliseren en er zijn via het web persoonlijke gegevens van gebruikers verzameld.

Bepaalde personen verdienen miljarden dollars aan uw gegevens en ze willen hun bron van inkomsten niet kwijtraken

In de jaren 60 zag George Orwell een toekomst voor zich met een ideale politiestaat waarin de Denkpolitie mensen arresteerde op het moment dat het bewustzijn van mensen vanuit overheidsperspectief de verkeerde informatie bevatte. Het Ministerie van Waarheid voorzag de maatschappij van de enige 'juiste' informatie die zeer streng werd gecensureerd. We veronderstellen dat Orwell niet kon vermoeden dat sommige landen in onze hightech wereld van de 21e eeuw zouden toewerken naar de volledige analogie van zijn anti-Utopia. Met de hulp van netwerken hebben overheden enorm veel middelen om toezicht op elk individu te houden. Door de informatiestroom onder controle te houden, hebben overheden de mogelijkheid om elke andersdenkende uiting van een individu in het vroegste stadium van de gegevensoverdracht via het netwerk te onderdrukken. Door alle onbetrouwbare informatie te filteren en gebruikers te voorzien van informatie die gunstig voor hen is, hebben overheden een zeer krachtig instrument voor censuur in handen. Door het onderscheppen van telefoongesprekken en het lezen en analyseren van e-mails en instant messages trekken de leiders van technologische overheden zich niets aan van de burgerlijke vrijheid. Privacy van communicatie is een integraal onderdeel van de mensenrechten. Het recht op privécommunicatie is in de meeste grondwetten van ontwikkelde landen vastgelegd, maar illegaal gecreëerde wetten heffen dit recht op. Er wordt niet aan u gedacht wanneer er een aanvullende wet wordt aangenomen die in strijd is met uw laatste onvervreemdbare mensenrechten voor vrijheid van meningsuiting en recht op privacy met betrekking tot uw gedachten, ideeën, woorden en gevoelens.

Samen kunnen we communicatie veilig maken

De enige oplossing voor dit probleem is totale decentralisatie. Alles wat een centrum heeft is kwetsbaar. Een gedecentraliseerd netwerk kan niet worden gecontroleerd en dat maakt het extreem krachtig. Wat kan nog meer helpen om uw gegevens te beschermen? Versleuteling! Dit is ons sterkste wapen. Versleutelde berichten kunnen zich zonder enige beperking eenvoudig over een gedecentraliseerd netwerk verspreiden. Verder kunnen overheden alleen maar naar de inhoud van de berichten en de betrokken partijen gissen. Met onze messenger hebt u het ideale hulpmiddel om ervoor te zorgen dat uw communicatie privé en veilig blijft.

Utopia is al beschikbaar en met hart en ziel speciaal voor u ontwikkeld

Alleen u kunt de privacy van uw communicatie herstellen en deze belangrijke stap naar vrijheid in onze samenleving zetten. Bij het ontwikkelen van Utopia hebben we geluisterd naar de zorgen, ideeën en wensen van mensen van over de hele wereld. Nu hebben we het instrument ontwikkeld dat u zal helpen de vrijheid van meningsuiting en privacy van communicatie terug in uw leven te brengen.

Wat zijn de functies van het Utopia-ecosysteem en hoe werkt het?

Utopia is een gedecentraliseerd netwerk, zonder centrale server voor gegevensoverdracht of -opslag. Het netwerk wordt ondersteund door de mensen die het gebruiken. Met Utopia kunt u instant tekst- en spraakberichten versturen, bestanden overdragen, een groepschat aanmaken, een privégesprek voeren of kanalen gebruiken om een blog of nieuwsfeed te beheren. Met behulp van de geïntegreerde uMaps kan er een geotag aan een kanaal worden toegewezen zodat het eenvoudiger wordt om Utopia-kanalen over de hele wereld te vinden. Ook wordt er hierdoor extra veiligheid toegevoegd zodat er geen openbare kaarten gebruikt hoeven te worden. De ingebouwde uWallet van Utopia biedt alle financiële functionaliteiten dankzij 'Crypton'. Met deze cryptovaluta van Utopia kunt u betalingen uitvoeren en accepteren, betalingen op uw website accepteren en betalen met Crypto-kaarten zonder uw publieke sleutel te onthullen of andere Utopia-gebruikers kosten voor uw diensten in rekening te hoeven brengen. Andere functies zijn onder andere een ontwikkelde API voor een snelle en eenvoudige integratie en de mogelijkheid om gegevens tussen een gebruiker met een uNS-naam en een andere netwerkgebruiker te tunnelen waardoor websites binnen Utopia kunnen worden gehost.

U bent onderdeel van een evolutie die is gebaseerd op het principe van integriteit van uw persoonlijke informatie

Vrijheid bestaat, maar alleen voor degenen die het echt nodig hebben. Door uw eigen individuele vrijheid te beschermen stimuleert u de evolutie van de mensheid en met uw hulp kunnen we doorgaan naar de volgende fase van menselijke ontwikkeling: de zelfregulerende samenleving.

De zelfregulerende samenleving

We steken al onze tijd en middelen in dit instrument voor vrije individuen en streven er oprecht naar om tot een ideale samenleving te komen die zichzelf zal reguleren met behulp van logische en wiskundige algoritmes en analyses die op duizenden jaren ervaring van bestaande beschavingen zijn gebaseerd. We willen de ontwikkeling zien van onbevooroordeeld gerecht en gedecentraliseerde netwerken die beslissingen zullen nemen op basis van de kracht van een menselijke samenleving. We willen de echte heersende macht van mensen zien die is gebaseerd op het feit dat wetgeving wordt gecreëerd door het grote publiek en niet door een aantal individuen die ervan kunnen profiteren. We willen de ontwikkeling zien van een wereldwijd gedecentraliseerd stem- en referendumsysteem dat op cryptografie en wiskunde is gebaseerd. De toekomst wordt op dit moment geboren en de bijdrage van ieder persoon aan dit veilige instrument voor communicatie zou ons enorm helpen om dichter bij een werkelijk menselijke, volledig vrije en gedecentraliseerde samenleving te komen.

Laten we het realiseren!

Taal selecteren