1984 GROUP
Prezentuje zdecentralizowany ekosystem P2P Utopia
Nasza odezwa

O nas

Jesteśmy zespołem entuzjastów technologii sieciowych, którzy mają dość obserwowania bieżących wydarzeń na świecie oraz tego, jak podstawowe wartości w naszym społeczeństwie, takie jak wolność, tracą na znaczeniu. Postanowiliśmy coś z tym zrobić! Stanowimy 1984 Group.

Nasze podstawowe wartości

Nasze podstawowe wartości są związane ze wszystkimi Prawami człowieka w odniesieniu do prywatności komunikacji oraz wolności wyrażania swojego zdania. Wystosowując niniejszą odezwę, chcemy propagować te wartości wśród ludzi w celu zbudowania mocnych fundamentów pod nie w niezwykle zaawansowanym technologicznie społeczeństwie przyszłości. Chcemy mieć wpływ na rozwój samoregulującego się społeczeństwa, które będzie popierać idee humanizmu i wolności.

Jak to wszystko się zaczęło?

W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie, który aktualnie zamieszkujemy, wypełnionym technologiami informacyjnymi, niezawodna komunikacja stała się jednym z najważniejszych aspektów naszego życia. Wszystko tak naprawdę zaczęło się od wysłania pierwszego bitu danych przez ARPANet oraz od nawiązania pierwszego połączenia z wykorzystaniem danych. Nagle wkroczyliśmy do nowego wymiaru, przestrzeni informacyjnej. Od tamtego czasu kanały komunikacyjne pokryły całą ziemię i teraz umożliwiają nam wysyłanie ogromnej ilości danych w ciągu zaledwie jednej chwili.

Podłączeni ludzie

Sieć dostarczyła nam najważniejszego elementu – Wolności. Nagle wszyscy mogli wyrazić swoje opinie oraz poglądy na dowolny temat w Internecie. Łatwość dostępu do informacji sprawiła, że ukrycie dowolnych aktualności przed ludnością stało się prawie niemożliwe. Cenzura w zasadzie nie występowała. Wiele usług, takich jak poczta e-mail, zaczęło zyskiwać na popularności. Z drugiej strony, łatwość, z jaką mogliśmy udostępniać informacje, stworzyła iluzję prywatności i anonimowości, tak jak w przypadku poczty e-mail – myśleliśmy, że zawartość wiadomości pozostanie poufna i nie zostanie odczytana przez podmiot świadczący takie usługi. Po prostu zapomnieliśmy, że cała nasza aktywność może być śledzona, a nasze dane mogą być wykorzystane w innych celach przez rządy i prywatne korporacje. Niestety tak się właśnie stało.

Napaść na sieć

Rządy prawie wszystkich rozwiniętych krajów prowadzą niewidoczną wojnę ze swoim głównym wrogiem – wolnym społeczeństwem. Wszystkie słowa i oświadczenia związane z wolnością, demokracją oraz podstawowymi zasadami, w oparciu o które powstał nasz świat, to tylko kampania mająca na celu rozpraszanie naszej uwagi, wprowadzanie w błąd i ogłupianie, a także stanowi formę kontroli nad wolnymi ludźmi. W oparciu o rzekomą wolność i zasady demokratyczne powstał idealny wzór państwa policyjnego, w którym życie każdego poddanego musi być w pełni zestandaryzowane i publiczne. Demokracja wg swojego pierwotnego znaczenia – „rządy ludów” – to kolejna iluzja. Kontrolując mass media oraz mając wpływ na media społecznościowe, rządy i prywatne korporacje mogą wyznaczać odpowiadające im trendy oraz rozpowszechniać je wśród ludności. Jakiekolwiek odchyłki są uważane za „nie do przyjęcia” i są poskramiane przez rządy od samego początku.

Nikt nie może kontrolować Internetu

Zdając sobie sprawę z zakresu wolności gwarantowanej grupom oraz osobom przez sieć, rządy postanowiły powstrzymać i zniszczyć obiecujący rozwój w tej określonej dziedzinie, która stopniowo zaczęła obejmować cały nowoczesny świat. Celem rządów, które współpracują z największymi korporacjami informatycznymi na świecie, jest całkowita kontrola globalnych informacji. Aby osiągnąć swoje cele, rządy są gotowe do podejmowania każdego niezgodnego z prawem i nieetycznego działania niezbędnego do przechwycenia oraz przeanalizowania każdego, pojedynczego bitu danych, który jest wysyłany przez sieć. Rządy używają wszelkich dostępnych metod: instalują aktualizacje sprzętowe w urządzeniach sieciowych, zmuszają firmy informatyczne do niezgodnej z prawem współpracy, tworzą przepisy, które legalizują inwigilację oraz gromadzą prywatne dane użytkowników z Internetu.

Pewne osoby zarabiają miliardy dolarów na Twoich danych. Nie chcą stracić swojego źródła dochodu

W latach 60. George Orwell przedstawił przyszłość, w której idealne, policyjne imperium z policją myśli aresztuje osoby dokładnie w chwili, gdy pomyślą o czymś, co jest niezgodne z linią rządu, a Ministerstwo prawdy jest jedynym „słusznym” źródłem informacji dla społeczeństwa, które jest poddawane niezwykle surowej cenzurze. Uważamy, że Orwell nie zakładał, iż w XXI wieku, w naszym technologicznie zaawansowanym świecie, niektóre kraje będą dążyć do stworzenia analogicznej antyutopii. Korzystając ze wsparcia sieci, rządy posiadają wiele sposobów na inwigilację dowolnej osoby, a kontrolując każdy przepływ informacji, mają możliwość stłumienia nieposłuszeństwa dowolnej jednostki w najwcześniejszym stadium przesyłania danych przez sieć. Rząd, filtrując wszelkie nieodpowiednie informacje oraz dostarczając użytkownikom takie informacje, które są dla niego korzystne, posiada do swojej dyspozycji niezwykle potężny instrument cenzury. Przechwytując połączenia telefoniczne, czytając i analizując wiadomości e-mail oraz wiadomości błyskawiczne, osoby u steru technologicznych rządów nie przywiązują żadnej wagi do wolności obywatelskiej. Prywatność komunikacji stanowi integralną część Praw człowieka. Prawo do prywatnej komunikacji jest chronione przez zapisy w większości konstytucji rozwiniętych krajów, a jednak nielegalne przepisy podważają je. Nikt o Tobie nie pomyśli, gdy dodatkowy przepis lub poprawka zostanie wydana i będzie podważać Twoje ostatnie, niezbywalne prawa człowieka do wolnego wyrażania poglądów oraz prawo do prywatności w odniesieniu do Twoich myśli, pomysłów, słów i uczuć. Korporacje informatyczne analizują wszystkie Twoje dane, w tym Twoje preferencje, podróże, połączenia, listy z kontaktami oraz rozmowy w sieciach społecznościowych. Przewidywanie zwiększonej wydajności ich metod na pięć lat od teraz jest trudne, zwłaszcza przy bardzo szybkim rozwoju zdecentralizowanej technologii ksiąg rachunkowych oraz cyfryzacji tożsamości. Takie analizy pozwalają korporacjom na poprawę monetyzacji jednostek oraz na pomyślną współpracę z rządem w celu dalszej analizy danych pod względem nieposłuszeństwa oraz potencjalnej komunikacji z niepewnymi osobami wg opinii rządu. Z czasem ten zwariowany trend przybierze na sile, a tym samym podmioty stanowiące władzę nad taką scentralizowaną technologią będą potężniejsze. Jeśli będziesz teraz obojętny(-a), świadomie zgadasz się na to, że możesz utracić swoją wolność oraz że w końcu ją utracisz.

Razem możemy sprawić, że komunikacja będzie chroniona

Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest całkowita decentralizacja. Wszystkie rozwiązania z elementem centralnym są narażone na niepowodzenie. Zdecentralizowanej sieci nie można kontrolować, przez co jest ona niezwykle potężna. Co jeszcze może pomóc w ochronie Twoich danych? Szyfrowanie! To nasza najsilniejsza broń. Zaszyfrowane wiadomości mogą z łatwością i bez przeszkód krążyć po zdecentralizowanej sieci, a rząd może tylko próbować odgadnąć zawartość wiadomości oraz tożsamość stron. Nasz program do wysyłania wiadomości to idealne narzędzie dla Ciebie, które pozwala na zachowanie prywatności i bezpieczeństwa Twojej komunikacji.

Utopia już jest dostępna, została opracowana z natchnieniem – specjalnie dla Ciebie

Tylko Ty możesz przywrócić prywatność swojej komunikacji i w ten sposób zrobić ważny krok na drodze ku wolności naszego społeczeństwa. Opracowując Utopię, wzięliśmy pod uwagę problemy, pomysły oraz życzenia osób z całego świata. Teraz udało się nam opracować instrument, który pomoże Ci odzyskać wolność słowa oraz prywatność komunikacji.

Jakie są funkcje ekosystemu Utopia i jak to działa?

Utopia to zdecentralizowana sieć, niekorzystająca z centralnego serwera do transmisji danych i ich przechowywania. Sieć jest wspierana przez osoby, które z niej korzystają. Za pomocą Utopii możesz wysyłać wiadomości błyskawiczne (tekstowe i głosowe), pliki, korzystać z kanałów do prowadzenia bloga lub strony z aktualnościami oraz utworzyć czat grupowy lub prowadzić prywatną rozmowę. Do kanału może zostać przypisany geoznacznik za pomocą zintegrowanej aplikacji uMaps, która upraszcza przeszukiwanie kanałów Utopii na całym świecie, a także zwiększa bezpieczeństwo, dzięki czemu nie musisz używać ogólnodostępnych map. Wszystkie funkcje finansowe można odnaleźć we wbudowanym portfelu Utopii – uWallet – który umożliwia przyjmowanie płatności w kryptowalucie Utopii – „cryptonie”, przyjmowanie płatności za pośrednictwem Twojej strony internetowej, wysyłanie środków za pomocą kart Crypto bez potrzeby ujawniania swojego klucza publicznego lub obciążanie znajomych użytkowników Utopii za świadczone usługi. Do innych funkcji można zaliczyć: opracowany interfejs API do szybkiej i łatwej integracji, możliwość tunelowania danych pomiędzy użytkownikiem posiadającym nazwę uNS oraz innym, dowolnym użytkownikiem sieci, co pozwala na utrzymywanie witryn w sieci Utopia.

Bierzesz udział w ewolucji opartej na zasadzie integralności Twoich danych osobowych

Wolność istnieje, ale tylko dla tych osób, które jej naprawdę potrzebują. Chroniąc swoja osobistą wolność, promujesz ewolucję ludzkości, a z Twoją pomocą możemy przejść do następnego etapu na drodze rozwoju człowieka – samoregulującego się społeczeństwa.

Samoregulujące się społeczeństwo

Inwestując cały swój czas i wszystkie zasoby w ten instrument przeznaczony dla wolnych osób, szczerze dążymy do wypracowania idealnego społeczeństwa, które będzie samodzielnie się regulować przy użyciu logicznych i matematycznych algorytmów oraz analiz powstałych w oparciu o tysiące lat doświadczeń istniejących cywilizacji. Chcemy być świadkami rozwoju bezstronnych sądów i zdecentralizowanych sieci, które będą podejmować decyzje w oparciu o kontrolę Humanitarnego społeczeństwa. Chcemy ujrzeć dzień, kiedy światem będą rządzić ludzie na podstawie prawa stworzonego przez ludność zamiast przepisów opracowanych przez kilka osób, które na tym korzystają. Chcemy doczekać takiej chwili, kiedy obowiązywać będzie system referendalny oraz zdecentralizowanego głosowania na całym świecie, który będzie oparty o szyfrowanie i działania matematyczne. Przyszłość kształtuje się właśnie w tym momencie, a wkład każdej osoby na rzecz tego bezpiecznego instrumentu komunikacji jest dla nas bardzo cenny i przybliży nas do stworzenia naprawdę humanitarnego, całkowicie bezpłatnego i zdecentralizowanego społeczeństwa.

Sprawmy, aby tak było!

Wybierz język