1984 GROUP
Itinatanghal ang desentralisadong P2P ecosystem Utopia

screenshots.download-utopia

Mga Platform:

UTOPIA para sa Windows

Para sa Windows 7 o mas mataas
Isinalin sa 29 na wika

UTOPIA para sa macOS

Para sa macOS 10.10 o mas mataas
Isinalin sa 29 na wika

UTOPIA para sa Android

Para sa Android 8 o mas mataas

TULUNGAN ANG EKOSISTEMA

1. Anyayahan ang iyong mga kaibigan at kapamilya na magsimulang gumamit ng Utopia

2. Gamitin ang Utopia sa pang-araw-araw mong buhay

3. Panatilihing online ang iyong kliyente sa Utopia upang gawing mas malakas ang network

4. Puwede kang direktang sumali sa pag-develop ng Ecosystem ng P2P ng Utopia na nagpapahusay sa functionality ng proyekto at kaalaman ng publiko. Nandito ang lahat ng detalye https://support.u.is

Pumili ng wika