1984 GROUP
Itinatanghal ang desentralisadong P2P ecosystem Utopia
PORTAL NG SUPORTA AT PROMOSYON NG ECOSYSTEM NG P2P NG UTOPIA

Ang Portal ng Suporta at Promosyon ng Utopia ay nagbibigay-daan sa masisigasig na indibidwal na sumali sa proyekto ng Utopia sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga bug at pagtulong sa marketing campaign ng Utopia Network.

Nagbibigay ang Portal ng Suporta ng iba't ibang uri ng aktibidad ng promosyon at pag-uulat ng mga bug. Puwede kang pumili ng isa o ilang tungkulin. Binibigyan ng reward ang bawat aktibidad sa isang tungkulin ayon sa oras at pagsisikap na inilaan mo.

Higit pang detalye: https://support.u.is

Pumili ng wika