1984 GROUP
اکوسیستم همسالان غیر متمرکز و غیر متمرکز اوتوپیا را ارائه می دهد Utopia

screenshots.download-utopia

پلتفرم‌ها:

UTOPIA برای ویندوز

برای ویندوز 7 یا بالاتر
Translated into 29 languages

UTOPIA برای macOS

برای MacOS 10.12 یا بالاتر
Translated into 29 languages

کمک به اکوسیستم

1. از دوستان و اعضای خانواده خود برای استفاده Utopia دعوت کنید

2. استفاده Utopia در زندگی روزمره

3.برنامه Utopia را برای تقویت شبکه آنلاین نگه دارید

انتخاب زبان