1984 GROUP
اکوسیستم P2P فاقد مرکز را ارائه می‌کند Utopia

screenshots.download-utopia

پلتفرم‌ها:

UTOPIA برای ویندوز

برای ویندوز 7 یا بالاتر
ترجمه شده به 29 زبان

UTOPIA برای macOS

برای MacOS 10.10 یا بالاتر
ترجمه شده به 29 زبان

UTOPIA برای Android

برای اندروید ۸ یا بالاتر

کمک به اکوسیستم

1. از دوستان و اعضای خانواده خود برای استفاده Utopia دعوت کنید

2. استفاده Utopia در زندگی روزمره

3.برنامه Utopia را برای تقویت شبکه آنلاین نگه دارید

4. می‌توانید مستقیماً در توسعه اکوسیستم همتا به همتای Utopia شرکت کنید که باعث بهبود عملکرد پروژه و آگاهی عمومی می‌شود. اطلاعات بیشتر در اینجا https://support.u.is

انتخاب زبان