1984 GROUP
اکوسیستم P2P فاقد مرکز را ارائه می‌کند Utopia

screenshots.download-utopia

پلتفرم‌ها:

UTOPIA برای ویندوز

برای ویندوز 7 یا بالاتر
ترجمه شده به 29 زبان

UTOPIA برای macOS

برای MacOS 10.10 یا بالاتر
ترجمه شده به 29 زبان

UTOPIA for Android

For Android 8 or higher

کمک به اکوسیستم

1. از دوستان و اعضای خانواده خود برای استفاده Utopia دعوت کنید

2. استفاده Utopia در زندگی روزمره

3.برنامه Utopia را برای تقویت شبکه آنلاین نگه دارید

انتخاب زبان