1984 GROUP
اکوسیستم P2P فاقد مرکز را ارائه می‌کند Utopia

سیاست حفظ حریم خصوصی Utopia

حفظ حریم خصوصی کاربران، یکی از اولویت‌های اصلی ما در Utopia است. این سند سیاست حفظ حریم خصوصی شامل انواع اطلاعاتی است که Utopia جمع‌آوری و ضبط می‌کند و نحوۀ استفادۀ ما از این اطلاعات را شرح می‌دهد.

در صورت داشتن سؤال دیگر یا نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی ما، حتماً در اسرع وقت با ما تماس بگیرید.

فایل‌های گزارش

Utopia یک برنامه همتا به همتاست و هیچ گزارشی را جمع‌آوری نمی‌کند.

تبلیغات

Utopia از هیچ فناوری تبلیغاتی که ممکن است داده‌ها را جمع‌آوری کند، برخوردار نیست.

سیاست‌های حفظ حریم خصوصی

Utopia هیچ اطلاعاتی از کاربران جمع‌آوری نمی‌کند.

اطلاعات کودکان

Utopia برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست.

1984 Group LP

18/2 Royston Mains Street,
Edinburgh, EH51LB,
United Kingdom
Email:1984@u.is

انتخاب زبان