1984 GROUP
اکوسیستم P2P فاقد مرکز را ارائه می‌کند Utopia
پورتال تبلیغات و پشتیبانی اکوسیستم همتا به همتای UTOPIA

پورتال تبلیغات و پشتیبانی اکوسیستم همتا به همتای Utopia افراد مشتاق را قادر می‌سازد از طریق گزارش کردن اشکالات نرم‌افزاری و کمک در کمپین بازاریابی شبکه Utopia، در پروژه Utopia مشارکت کنند.

پورتال پشتیبانی به انواع مختلفی از فعالیت‌های گزارش اشکالات نرم‌افزاری و تبلیغ پاداش اعطا می‌کند. می‌توانید یک یا چند نقش را انتخاب کنید. اهدای پاداش به هر فعالیت در نقش، بر اساس تلاش شما و وقتی که گذاشته‌اید، خواهد بود.

جزئیات بیشتر: https://support.u.is

انتخاب زبان